Food Production

Social Media

We currently produce a short emotional videos with gastro themes, especially for use on the social networks.  Currently very popular promotion tool for any cookware, restaurants, catering companies.

Pro naše klienty jsme nově začali produkovat krátká náladová videa s gastro tématikou, vhodná zejména k použití na sociálních sítích.  Aktuálně velmi oblíbený nástroj propagace v kulinářském průmyslu, restauracích a cateringových společnostech využívá hned několik našich stálých klientů.